HELP21 tháng 4, 2023

Các nút chức năng trên giao diện quản lý nội dung của website

Các nút chức năng trên giao diện quản lý nội dung của website

Các nút chức năng trên giao diện quản lý nội dung của website

Các nút chức năng trên giao diện quản lý nội dung của website

 

Giao diện quản lý nội dung của websites được chia làm 2 khu vực chính

A. Khu vực Left Sidebar - Menu dọc bên trái bao gồm các chức năng

B. Khu vực hiển thị: thể hiện URL của website, số lượng pages, số lượng post của website

 

1. Site Manager: quay trở lại dashboard quản lý danh sách các website

2. Overview: quay trở lại dashboard quản lý nội dung của website đang chỉnh sửa/thiết kế

3. Pages: Hiển thị danh sách các trang trong website, tại đây bạn có thể thực hiện các thao tác

 • Tạo 1 trang mới → Nút “Create Pages
 • Mở trình chỉnh sửa trang → bằng cách nhấn vào tên trang ở cột Name
 • Xem trang thái của trang → cột Status
 • Thực hiện các hành động → cột Actions: xem trang trên trình duyệt / nhân bản trang / xóa trang
 • Thiết lập 1 trang bất kỳ thành trang chủ → cột Home Page

 

4. Post: Hiển thị danh sách các bài blog post trong website

 

5. Assets: Quản lý các tập tin hình ảnh/videos của website

 

6. Headers: Trình chỉnh sửa nội dung của Header (đầu trang)

 

7. Footer: Trình chỉnh sửa nội dung của Footer (chân trang)

 

8. Setting: Thiết lập các thông số của website/các gói trả phí. Tại khu vực này bạn có thể

 • Thay đổi tên website
 • Thiết lập font chữ
 • Gắn mã tracking (gói Pro/Business)
 • Thiết lập tên miền riêng (gói Pro/Business)
 • Kích hoạt các gói Pro/Business
 • Xóa website

 

9. Collapse menu: phóng to/thu nhỏ menu dọc