HELP20 tháng 4, 2023

Hướng dẫn xóa website

Hướng dẫn xóa website

Hướng dẫn xóa website

Hướng dẫn cách xóa Website

Bước 1: Vào phần quản lý site (Site Manager) → chọn Website cần xóa

 

Bước 2: Chọn Setting ở menu bên trái

 

Bước 3: Chọn menu Delete → Gõ chữ “Delete” vào ô để xác nhận → Nhấn nút “Delete” để xóa website