HELP20 tháng 4, 2023

Hướng dẫn thay thế hình ảnh với Webfity Builder

Hướng dẫn thay thế hình ảnh với Webfity Builder

Hướng dẫn thay thế hình ảnh với Webfity Builder

Hướng dẫn thay thế hình ảnh với Webfity Editor

Bước 1: Nhấp đúp vào hình ảnh bạn muốn thay thế để mở khung quản lý ảnh (Assets Manager)

 

Bước 2: Kéo thả hoặc chọn ảnh bạn muốn tải lên từ máy tính

 

Bước 3: Chọn ảnh bạn muốn sử dụng, sau đó nhấn nút “X” (Close) để tắt khung quản lý ảnh

 

Bước 4: Tại giao diện Editor, chỉnh sửa kích thước ảnh theo mong muốn