HELP19 tháng 4, 2023

Hướng dẫn chèn link vào nội dung

Hướng dẫn chèn link vào nội dung

Hướng dẫn chèn link vào nội dung

Hướng dẫn chèn link vào nội dung

  1. Bước 1: Nhấp đúp để mở trình soạn thảo văn bản
  2. Bước 2: Chọn đoạn văn bản cần chèn link, sau đó nhấn vào nút chèn link
  1. Bước 3: Điền URL vào hộp thoại và nhấn nút Save