HELP20 tháng 4, 2023

Hướng dẫn các nút chức năng trên giao diện quản lý danh sách các website - Site Manager

Hướng dẫn các nút chức năng trên giao diện quản lý danh sách các website - Site Manager

Hướng dẫn các nút chức năng trên giao diện quản lý danh sách các website - Site Manager

Hướng dẫn các nút chức năng trên giao diện quản lý danh sách các website - Site Manager

 

Giao diện quản lý các websites được chia làm 2 khu vực chính

A. Khu vực Left Sidebar - Menu dọc bên trái bao gồm các chức năng

 1. Site manager: quản lý danh sách các websites đã tạo

2. Account: quản lý thông tin tài khoản (tên đăng nhập, thông tin liên hệ,….)

3. Collapse button: phóng to/ thu nhỏ menu

B. Khu vực chính: hiển thị danh sách các website đã tạo

4. Cột Name: Tên các website đã tạo, khi nhấn vào tên website ở cột này thì bạn sẽ chuyển đến giao diện Editor để chỉnh sửa, thiết kế các trang của website

5. Cột Domains: URL (liên kết) của website đã được xuất bản → khi nhấn vào đây bạn sẽ thấy website của bạn hoạt động như thế nào trên các trình duyệt web

6. Cột Create Date: Ngày website được tạo

7. Cột Package: Thông tin các gói thanh toán cho website

8. Khu vực nút điều hướng khi bạn có nhiều website và hiển thị ở nhiều trang

9. Nút Create New: cho phép bạn tạo mới website